Preparcelacija i parcelacija zemljišta

Preparcelacija i parcelacija zemljišta predstavlja organizovanje zemljišta i parcela u jednu ili više građevinskih celina na osnovu katastarsko topografskog plana. Na zahtev vlasnika katastarske parcele može se obrazovati veći ili manji broj građevinskih parcela parcelacijom o trošku vlasnika te predmetne parcele.

Parcelacija se radi u slučaju kada vlasnik ili korisnik poseduje katastarsku parcelu veće površine koju želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju kada suvlasnici odnosno sukorisnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele.

Slučaj koji je dosta čest na širem području grada je preparcelacija poljoprivrednog zemljišta radi promene namena u građevinsko što omogućava izgradnju stambenih i poslovnih objekata. Mora se napomenuti da se urbanističkim planom utvrđuje koje zemljište će biti građevinsko zemljište, i da li se poljoprivredno zemljište može pretvoriti u građevinsko.

Za sva pitanja o cenama, postupku, izradi elaborata i projekata preparcelacije pozovite nas na na 011/ 3809 597 ili nam pošaljite nam mejl na info@cepro.rs

pejzažna arhitektura pejzažna arhitektura

Važna napomena

gradnja kuće

Bitno je naglasiti da bilo kakva izgradnja nije moguća na parceli koja nije pokrivena izrađenim detaljnim regulacionim planom. Dakle, nelegalno je graditi nove objekate i vršiti rekonstrukciju postojećih sve do usvajanja detaljnog plana koji obuhvata parcelu.

Takođe, da bi se na parceli odradila preparcelacija mora se dobiti saglasnost svih suvlasnika.

Zašto odabrati Cepro

 • Svi radovi su licencirani
 • Poštovanje dogovorenih rokova
 • Dugogodišnje iskustvo
 • Respektabilne reference
 • Dokazana stručnost
 • Mapa

  mapa cepro

  Kontakt

  Projektni biro CEPRO
  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 125
  Telefon: 011 3809 597
  E-mail: info@cepro.rs
  Web: www.cepro.rs

  Copyright 2022 - Sva prava zadržana - Projektni biro CEPRO www.cepro.rs