Projektovanje

Projektovanje kuća i objekata

Pružamo usluge izrade svih vrsta projekata za potrebe poslovnih, stambenih i privredih objekata. Posedujemo dugogodišnje iskustvo i zavidne reference.

projektovanje objekata

Legalizacija

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Izrada tehničke dokumentacije u procesu legalizacije. Vršimo izradu zapisnika, tehničkih izveštaja i projekata bespravno izvedenog objekta.

legalizacija objekata

Preparcelacija

Preparcelacija i parcelacija

Organizovanje zemljišta i parcela u jednu ili više građevinskih celina na osnovu katastarsko topografskog plana.

preparcelacija

Privremeni objekti

Projektna dokumentacija

Obezbeđivanje sve neophodne projektne dokumentacije za postavljanje privremenih objekata po direktivama sekretarijata za urbanizam grada Beograda.

privremeni objekti

Urbanizam

Urbanistički projekti

Izrada prostornih planova, regulaciono-urbanističkih planova, generalnog urbanističkog plana kao i drugih urbanističkih projekata na teritoriji cele Srbije.

urbanistički projekti

Generalni urbanistički plan

Generalnim urbanističkim plan određuje dugoročnu projekciju razvoja i prostornog uređenja naselja, vrši se osnovna regulacija i postavlajju pravila građenja. Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja.

Cilj generalnog urbanističkog plana je da se definišu granice građevinskog područja, granice generalne regulacije, da se odredi generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

Rukovodeći se generalnim urbanističkim planom formiraju se detaljni regulacioni urbanistički planovi koji moraju biti urađeni za svaki deo grada. Primera radi za neke delove grada Beograda već su urađeni detaljni regulacioni planovi, dok za neke, najčešće periferne delove grada, takvi planovi još nisu urađeni i njihova izrada je tek u pripremi.

Mi u projektnom birou CEPRO se možemo pohvaliti izradom GUP-a za grad Pirot kao i detaljnim urbanističkim planom mesne zajednice na teritoriji opštine Smederevo. Detalje možete pogledati u odeljku Reference.

generalni urbanistički plan beograda

Tagovi: generalni urbanistički plan